Onafhankelijk Over de VVOFA Publicaties
Home
Contact Brochure


***

De VVOFA is een
belangenvereniging voor
consumenten en kent
geen winstoogmerk.

De VVOFA ontvangt geen
subsidie of andere geldelijke
bijdrage van de overheid of
enige andere instantie.
 
De VVOFA is onafhankelijk,
informatief en deskundig en is
hťt portaal voor onafhankelijke
financiŽle dienstverlening.

***

Plan een afspraak in met
een adviseur uit uw regio:***

Stel direct uw vraag:

onderwerp
naam
telefoon
email (verplicht)

Uw vraag:***


De VVOFA: Hťt portaal voor echt onafhankelijk advies!

De VVOFA is een landelijke consumentenorganisatie waar u kosteloos algemene, objectieve informatie kunt krijgen over de meest uiteenlopende financiele onderwerpen. Verder publiceren wij regelmatig artikelen en kunt u bij ons terecht als u een echt onafhankelijk financieel adviseur wilt spreken.

Eerst meer informatie? Neem dan contact op met het secretariaat van de VVOFA. Dat kan via mail op 
info@vvofa.nl of telefonisch op 085 - 201 77 61 (lokaal tarief).Onafhankelijk volgens de VVOFA

Een advies is pas echt onafhankelijk als er geen andere belangen een rol spelen dan het uwe. Dat houdt in dat een adviseur alleen door u beloond wordt en dat hij geen andere belangen heeft. Het advies moet centraal staan. Om dit te waarborgen moet een echt onafhankelijk adviseur in onze optiek voldoen aan de volgende vereisten:
- geregistreerd staan in het Register van de FFP (Federatie Financieel Planners) of
- lid zijn van een erkende vakvereniging op HBO niveau, en
- voldoen aan de permanente educatievereisten van deze verenigingen, en
- alleen beloond worden door de opdrachtgever, en
- geen financiŽle producten (direct of indirect) verkopen, en
- in het bezit zijn van een adviesvergunning van de AFM

Er zijn drie onderdelen waar u op kunt letten bij de selectie van een adviseur: Deskundigheid, Onafhankelijkheid en Beloningswijze.  

Waarborgen deskundigheid
Als consument wilt u graag te maken hebben met een deskundig adviseur die tevens ťcht onafhankelijk is. In Nederland zijn diverse vakverenigingen actief waarvan het lidmaatschap een belangrijke maatstaf is voor de kwaliteit van het advies van de aangesloten adviseur en daarmee de kwaliteit en deskundigheid waarborgt. Deze verenigingen kennen namelijk een hoog toelatingsniveau (FFP: HBO+ en FPSB: Universitair) ťn een permanent educatieprogramma.

Federatie Financieel Planners
Financieel planners die zijn aangesloten bij de Federatie Financieel Planners (FFP) onderscheiden zich door integriteit, kwaliteit, deskundigheid en ervaring. Uitsluitend dan mogen zij het FFP-keurmerk dragen. De hoge kwaliteitseisen van de FFP hebben betrekking op zowel vakinhoudelijke kennis, als gedrag en aanspreekbaarheid. De vakinhoudelijk kennis wordt door middel van een examen getoetst bij de toelating. Gedurende de certificering wordt de kennis bijgehouden door permanente educatie. Het gedrag en de aanspreekbaarheid zijn vastgelegd in de Gedragscode van de FFP, die bij de toelating tot het register door elke gecertificeerd financieel planner wordt onderschreven.

De Federatie Financieel Planners is tevens de enige organisatie in Nederland die het keurmerk CERTIFIED FINANCIAL PLANNERģ kan toekennen. Hiermee zal de FFP het hoogste kennisniveau op het gebied van financiŽle planning in Nederland kunnen blijven garanderen. Het keurmerk CFP is de waarborg voor kennis en betrouwbaarheid van financiŽle adviseurs wereldwijd en nu ook in Nederland. De FFP biedt de consument hiermee houvast en helderheid in financiŽle planning en advisering. 

Waarborgen Onafhankelijkheid
Het lidmaatschap van deze vereniging zegt echter nog niets over de onafhankelijkheid van die betreffende adviseur. Ook bankadviseurs en tussenpersonen kunnen namelijk lid worden van deze organisaties. Om te weten of uw adviseur ook daadwerkelijk onafhankelijk is, dient u te weten over welke AFM-vergunning de adviseur beschikt:

Autoriteit FinanciŽle Markten
De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) geeft verschillende vergunningen uit aan financieel dienstverleners in Nederland. Grofweg zijn er drie vergunningen te verkrijgen: een aanbiedvergunning voor aanbieders van financiŽle producten zoals banken en verzekeraars, een bemiddelingsvergunning voor tussenpersonen die provisie ontvangen van de aanbieders voor elk product dat door hun bemiddeling afgesloten wordt en een adviesvergunning die adviseurs in staat stelt om te mogen adviseren over financiŽle producten.

Adviseurs die voldoen aan de door ons gestelde eisen van onafhankelijkheid zijn in het bezit van een adviesvergunning en mogen niet bemiddelen. Zij zijn dus op geen enkele wijze afhankelijk van aanbieders van financiele produkten. Doen zij dit toch, dan handelen zij in strijd met de wet en verliezen zij hun vergunning. Bovendien worden zij dan geconfronteerd met wettelijke sancties. De AFM publiceert de vergunning van elke financieel dienstverlener op haar website, zodat dit voor elke potentiŽle opdrachtgever te controleren is: 
www.afm.nl 

Beloningswijze
Echt onafhankelijk adviseurs werken op basis van een uurtarief of een vaste vergoeding. Dit is echter geen garantie voor onafhankelijkheid. Immers, zolang de adviseur bemiddelt bij het tot standkomen van een financieel product, voldoet deze niet aan onze eisen van onafhankelijkheid, ook al laat hij of zij zich per uur betalen. Bedenk goed dat wanneer een partij u een financieel advies 'gratis' aanbiedt, er een onderliggend motief moet zijn voor deze partij. Een goed financieel advies is NIET gratis, maar kan u wťl veel geld besparen! Belangrijk is de combinatie van kwaliteit met onafhankelijkheid: een FFP-er of CFP-er die onder een adviesvergunning werkzaam is.


Meer weten?
Vraag een brochure op of stel direct uw vraag via ons contactformulier.Privacy Disclaimer Mijn VVOFA
De VVOFA is een landelijke consumentenorganisatie waar u kosteloos algemene,
objectieve informatie kunt krijgen over de meest uiteenlopende financiŽle onderwerpen.