Onafhankelijk Over de STOFA Publicaties
Home
Contact Brochure AdviesDe STOFA is er voor
consumenten en heeft
geen winstoogmerk.

De STOFA ontvangt geen
subsidie of andere geldelijke
bijdrage van de overheid of
enige andere instantie.
 
De STOFA is onafhankelijk,
informatief en deskundig en is
hét portaal voor onafhankelijke
financiële dienstverlening.
Stel direct uw vraag:

onderwerp
naam
telefoon
email (verplicht)

Bericht:De Stichting Onafhankelijk Financieel Advies:
Hét portaal voor echt onafhankelijk advies!

Onafhankelijk
Een advies is pas echt onafhankelijk als er geen andere belangen een rol spelen dan het uwe. Dat houdt in dat een adviseur alleen door u beloond wordt en dat hij geen andere belangen heeft; ook zijn eigen belang niet.

Om dit te waarborgen moet een echt onafhankelijk adviseur in onze optiek voldoen aan de volgende vereisten:
- geregistreerd staan in het Register van de FFP (Federatie Financieel Planners) of
- lid zijn van een erkende vakvereniging op ten minste HBO niveau, en
- voldoen aan de permanente educatievereisten van deze verenigingen, en
- alleen beloond worden door de opdrachtgever, en
- in het bezit zijn van een vergunning van de AFM

Er zijn drie onderdelen waar u wij op letten bij de selectie van een adviseur: Deskundigheid, Onafhankelijkheid en Beloningswijze.  

Waarborgen Deskundigheid
Als consument wilt u graag te maken hebben met een deskundig adviseur die tevens écht onafhankelijk is. In Nederland zijn diverse vakverenigingen actief waarvan het lidmaatschap een belangrijke maatstaf is voor de kwaliteit van het advies van de aangesloten adviseur en daarmee de kwaliteit en deskundigheid waarborgt. Een daarvan is de Federatie Financieel Planners (FFP). Deze vereniging kent een hoog toelatingsniveau én een permanent educatieprogramma. Een andere vakvereniging is de Financial Planning Association Nederland. Dit is een vakvereniging van Masters of Financial Planning of academici met een FFP certificaat. Onze adviseurs zijn aangesloten bij ten minste 1 van deze verenigingen.

Federatie Financieel Planners
Financieel planners die zijn aangesloten bij de Federatie Financieel Planners (FFP) onderscheiden zich door integriteit, kwaliteit, deskundigheid en ervaring. Uitsluitend dan mogen zij het FFP-keurmerk dragen. De hoge kwaliteitseisen van de FFP hebben betrekking op zowel vakinhoudelijke kennis, als gedrag en aanspreekbaarheid. De vakinhoudelijk kennis wordt door middel van een examen getoetst bij de toelating. Gedurende de certificering wordt de kennis bijgehouden door permanente educatie. Het gedrag en de aanspreekbaarheid zijn vastgelegd in de Gedragscode van de FFP, die bij de toelating tot het register door elke gecertificeerd financieel planner wordt onderschreven.

De Federatie Financieel Planners is tevens de enige organisatie in Nederland die het keurmerk CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® kan toekennen. Hiermee zal de FFP het hoogste kennisniveau op het gebied van financiële planning in Nederland kunnen blijven garanderen. Het keurmerk CFP is de waarborg voor kennis en betrouwbaarheid van financiële adviseurs wereldwijd en nu ook in Nederland. De FFP biedt de consument hiermee houvast en helderheid in financiele planning en advisering.

Financial Planning Association
Dit is een wereldwijde organisatie voor academisch geschoolde financieel planners. Deze planners voeren de graad van Master of Financial Planning. De FPA heeft een permanent educatieprogramma en verzorgt lezingen en masterclasses.

Waarborgen Onafhankelijkheid
Het lidmaatschap van deze vereniging zegt echter nog niets over de onafhankelijkheid van die betreffende adviseur. Wel over de kwaliteit van het advies. Door de structuur van de Stichting bent u echter verzekerd van een onafhankelijk advies. De adviseur die u van advies voorziet, mag namelijk niet ook voor u bemiddelen (ook niet als u daar op staat). Alleen op die manier kunnen we de objectiviteit van het advies waarborgen en weten we zeker dat de adviseur het advies niet in een bepaalde richting stuurt die voor hemzelf interessant is. De adviseurs waarmee wij werken hebben zich hieraan contractueel verplicht.

Uiteraard wilt u het advies uiteindelijk wel uitgevoerd hebben. Dat noemen we bemiddeling. Ook bemiddeling kan via een door de Stichting gecontracteerd bemiddelaar. U sluit dan een Bemiddelingscontract af met deze bemiddelaar.

Waarborgen Beloningswijze
Onze adviseurs en bemiddelaars werken op basis van een vast uurtarief of een vaste vergoeding. Dit wordt vooraf vastgelegd in een Adviescontract of een Bemiddelingscontract. Daarin staat ook vermeld welke diensten de adviseur of bemiddelaar levert. Zo kunnen geen misverstanden ontstaan over beloning en prestaties.

Klachtenprocedure
Mocht u desondanks niet tevreden zijn over de geleverde diensten, dan dient u dat zo snel mogelijk op te nemen met de dienstverlener. Komt u er samen niet uit, dan kunt u uw klacht voorleggen bij het Kifid. Elke adviseur of bemiddelaar is aangesloten bij het Kifid. Dit is een onafhankelijk klachteninstituut voor de financiele dienstverlening. De adviseur of bemiddelaar legt zich neer bij de uitspraak van het Kifid ('bindend' verklaring). 

Afspraak
Wilt u een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een van de door ons geselecteerde adviseurs, laat dat dan via ons contactformulier weten. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een aantal data waarop u kunt afspreken.

Eerst meer weten?
Vraag een brochure op of stel direct uw vraag via ons contactformulier. Heeft u  liever persoonlijk contact? Bel dan 085 - 201 77 61 (lokaal tarief) of stuur een email met een terugbelverzoek naar: info@stofa.nlPrivacy Disclaimer Mijn STOFA


De STOFA is een landelijke organisatie waar u kosteloos algemene, objectieve informatie kunt krijgen of waar  terecht kunt als u op zoek bent naar een echt onafhankelijk financieel adviseur.